Spectacular Plays Staged ...
Lachhama, Chamana Atha Guntha, Juga Jyoti, Nistaranga, Dekha Barsha Asuchi, Ruddhadwar, Ashru Nuhen Anala, Mahisasura Badha, Kartabirya Sanghar, Prativa, Sobha, Asangata Natak, Samnare Satyabhama, Avataar, Machha Khandanara Swara, Mahamantra, Sanju Samhita, Jibanyasa, Banchhara Bagicha, Mendha, Mahumachhi, Semane Srugala, Chheli, Bekar Bidyalankar, Mahakalira Santana, Jana Shatru, Kritadasa, Kuhudi, Jatiya Sankat, Ghatantara, Aparadha, Shesa Jhalak, Sambhabami Yuge Yuge, Fasha, Tate Jhure Mun Rati Dina, Baisi Pahach, , Kahani Duiti Akhira, Ebam Mrutyu, Yama Darsana, Mamatara Phula (Children Drama), Babajee, Sankalpa (Children Drama) Haire-Chandramani, Dig Bijayee Kapilendra, Biplabi Krutibas, Nisidhha Artanad, Bhuta, Abujha Raja, Byaghrarohan.

Plays Staged Outside Orissa ...
Yuga Jyoti, Aruna Rangara Pakshi, Avataar, Ruddhadwar, Jibanyasa. Banchara Bagicha, Biplabi Krutibash.

Read More...